Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”) καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη χρήση του fmesl.gr από εσάςιστότοπος (“Ιστότοπος” ή “Υπηρεσία”) και οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Αυτή η Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ σας (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του χειριστή Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε αυτήν την Συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με την παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσία ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό και να μην έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η Συμφωνία είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς.

Λογαριασμοί και συνδρομή

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έχουν ληφθεί σε σχέση με αυτόν. Ενδέχεται να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή για τυχόν άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε, ή διαγράψτε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας τείνουν να βλάψουν τη φήμη και την καλή θέληση μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, ενδέχεται να μην εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε την περαιτέρω εγγραφή.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (συλλογικά, “Περιεχόμενο”) που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Μπορούμε να παρακολουθούμε και να ελέγξουμε το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, μορφοποίησης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας μόνο όπως απαιτείται για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο. Μας παραχωρείτε επίσης την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήσατε από εσάς ή αποθηκευμένο στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς σκοπούς, μάρκετινγκ ή για οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου του και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση αποτυχίας υλικού ή απώλειας δεδομένων, θα επαναφέρουμε αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο και το χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Διαφημίσεις

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς, μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία με ή να συμμετάσχετε σε προσφορές διαφημιζόμενων ή χορηγών που δείχνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι προς άλλους πόρους

Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοποι, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή συνεργασία με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εν τούτω. Μερικοί από τους συνδέσμους στον Ιστότοπο μπορεί να είναι “σύνδεσμοι συνεργατών”. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο και αγοράσετε ένα στοιχείο, ο Διαχειριστής θα λάβει προμήθεια συνεργατών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με άλλους πόρους εκτός ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν Συμφωνητικό ή τους όρους του σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτού του Συμφωνητικού στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπου. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτό το Συμφωνητικό και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από το παρόν Συμφωνητικό. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτό, μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@fmesl.gr.

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20 Μαρτίου 2021

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Πολιτική cookie

Αποποίηση ευθυνών

Translate »