Αποποίηση ευθυνών

Αυτή η αποποίηση ευθυνών (“Αποποίηση ευθυνών”) καθορίζει τις γενικές οδηγίες, τις γνωστοποιήσεις και τους όρους χρήσης του fmesl.gr από εσάς ιστότοπος (“Ιστότοπος” ή “Υπηρεσία”) και οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Αυτή η αποποίηση ευθύνης είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του χειριστή της Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της Αποποίησης. Εάν εισάγετε αυτήν την αποποίηση ευθύνης για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με αυτήν την αποποίηση ευθυνών, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσία, ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Αποποίησης, δεν πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν την Αποποίηση Ευθυνών και ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η Αποποίηση είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Αναπαράσταση

Οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις που εκπροσωπούνται στον Ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς περιεχομένου και δεν αντιπροσωπεύουν αυτές των ατόμων, ιδρυμάτων ή οργανισμών με τους οποίους ο Διαχειριστής ή οι δημιουργοί ενδέχεται ή δεν σχετίζονται με επαγγελματική ή προσωπική ιδιότητα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά. Οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις δεν προορίζονται για κακοποίηση θρησκείας, εθνοτικής ομάδας, κλαμπ, οργανισμού, εταιρείας ή ατόμου.

Περιεχόμενο και δημοσιεύσεις

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών για προσωπική ή μη εμπορική χρήση.

Μπορείτε να υποβάλετε νέο περιεχόμενο και να σχολιάσετε το υπάρχον περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Μεταφορτώνοντας ή κάνοντας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμες πληροφορίες στον Χειριστή, παραχωρείτε στον Διαχειριστή το απεριόριστο, διαρκές δικαίωμα διανομής, εμφάνισης, δημοσίευσης, αναπαραγωγής, επαναχρησιμοποίησης και αντιγραφής των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται η πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, δόλιο, άσεμνο, απειλητικό, επεμβατικό για τα δικαιώματα απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου ή που είναι κατά τα άλλα παράνομο. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση περιεχομένου που περιλαμβάνει οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να διαταράξει, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή. Υποβάλλοντας ή δημοσιεύοντας περιεχόμενο στον Ιστότοπο,

Αποζημίωση και χορηγία

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν μορφές διαφήμισης, χορηγίας, πληρωμένες εισαγωγές ή άλλες μορφές αποζημίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής μπορεί να αποζημιωθεί για την παροχή γνώμης για προϊόντα, υπηρεσίες ή διάφορα άλλα θέματα. Η αποζημίωση που λαμβάνεται μπορεί να επηρεάσει αυτές τις απόψεις του διαφημιζόμενου περιεχομένου ή των θεμάτων που διατίθενται στον Ιστότοπο. Το διαφημιστικό περιεχόμενο και ο διαφημιστικός χώρος θα αναγνωρίζονται πάντα ως τέτοιοι. Μερικοί από τους συνδέσμους στον Ιστότοπο μπορεί να είναι “σύνδεσμοι συνεργατών”. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο και αγοράσετε ένα στοιχείο, ο Διαχειριστής θα λάβει προμήθεια συνεργατών.

Κριτικές και μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες λαμβάνονται σε διάφορες μορφές μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων υποβολής. Οι μαρτυρίες δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικές όλων εκείνων που θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες και ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τις απόψεις ή τα σχόλια που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο και δεν τις κοινοποιεί απαραίτητα. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυστηρά οι απόψεις των κριτικών.

Ορισμένες μαρτυρίες μπορεί να έχουν επεξεργαστεί για λόγους σαφήνειας ή να συντομευθούν σε περιπτώσεις όπου η αρχική μαρτυρία περιελάμβανε ξένες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το ευρύ κοινό. Οι μαρτυρίες μπορεί να ελεγχθούν ως προς την αυθεντικότητά τους πριν είναι διαθέσιμες για δημόσια προβολή.

Αποζημίωση και εγγυήσεις

Η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η πληρότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου, που διανέμονται μέσω, συνδέονται, μεταφορτώνονται ή προσπελάζονται από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες είναι εγγυημένα από τον Διαχειριστή Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής, ή οι συνεργάτες του, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές του, δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί ή ληφθείσα ενέργεια βάσει των πληροφοριών στον Ιστότοπο ή για τυχόν επακόλουθες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες, ακόμη και αν ενημέρωσε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν προορίζονται για παροχή επαγγελματικών συμβουλών. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια εάν το χρειάζεστε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την Αποποίηση Ευθυνών ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Αποποίησης ευθύνης στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπου. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτής της αποποίησης

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Αποποίηση και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν την Αποποίηση. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της αποποίησης ευθύνης, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την Αποποίηση Ευθυνών ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτό, μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@fmesl.gr.

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20 Μαρτίου 2021

Translate »