Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης (“Πολιτική”) καθορίζει τις γενικές οδηγίες και τις αποδεκτές και απαγορευμένες χρήσεις του fmesl.grιστότοπος (“Ιστότοπος” ή “Υπηρεσία”) και οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Αυτή η Πολιτική είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και αυτού του χειριστή του Ιστότοπου (“Διαχειριστής”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε αυτήν την Συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα με την παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσία, ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό και ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες Αναγνωρίζετε ότι αυτή η Συμφωνία είναι σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς.

Απαγορευμένες δραστηριότητες και χρήσεις

Δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών για τη δημοσίευση περιεχομένου ή την εμπλοκή σε δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία είναι επιβλαβής για άλλους, ή η οποία θα μας υπέβαλε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, καθένα των οποίων απαγορεύεται βάσει αυτής της Πολιτικής:

 • Διανομή κακόβουλου λογισμικού ή άλλου κακόβουλου κώδικα.
 • Αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών για άλλους.
 • Συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τρίτα μέρη χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.
 • Διανομή πορνογραφικού περιεχομένου ή περιεχομένου που σχετίζεται με ενήλικες.
 • Προώθηση ή διευκόλυνση της πορνείας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συνοδείας.
 • Φιλοξενία, διανομή ή σύνδεση με παιδική πορνογραφία ή περιεχόμενο που είναι επιβλαβές για ανηλίκους.
 • Προώθηση ή διευκόλυνση του τζόγου, της βίας, των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή της πώλησης όπλων ή πυρομαχικών.
 • Συμμετοχή στην παράνομη διανομή ελεγχόμενων ουσιών, λαθρεμπορίου φαρμάκων ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
 • Διαχείριση συγκεντρωτικών πληρωμών ή διευκολυντών, όπως η επεξεργασία πληρωμών για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων.
 • Διευκόλυνση προγραμμάτων πυραμίδων ή άλλων μοντέλων με σκοπό την αναζήτηση πληρωμών από δημόσιους φορείς.
 • Απειλώντας βλάβες σε άτομα ή περιουσία ή παρενοχλώντας με άλλο τρόπο
 • Παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων άλλων.
 • Διευκόλυνση, βοήθεια ή ενθάρρυνση οποιασδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Κατάχρηση συστήματος

Κάθε Χρήστης που παραβιάζει την ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών υπόκειται σε ποινική και αστική ευθύνη, καθώς και σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Χρήση ή διανομή εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.
 • Διαβιβάζοντας σκόπιμα ή αμέλεια αρχεία που περιέχουν ιό υπολογιστή ή κατεστραμμένα δεδομένα.
 • Πρόσβαση σε άλλο δίκτυο χωρίς άδεια, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης ή σάρωσης ευπαθειών ή παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας.
 • Μη εξουσιοδοτημένη σάρωση ή παρακολούθηση δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση του κατόχου του συστήματος ή του δικτύου.

Πόροι υπηρεσιών

Δεν μπορείτε να καταναλώνετε υπερβολικά ποσά των πόρων του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που οδηγεί σε προβλήματα απόδοσης ή που διακόπτει τις Υπηρεσίες για άλλους Χρήστες. Απαγορευμένες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην υπερβολική χρήση, περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό:

 • Σκόπιμες προσπάθειες υπερφόρτωσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών και της μετάδοσης επιθέσεων (π.χ. επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας).
 • Συμμετοχή σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη χρηστικότητα και την απόδοση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Χωρίς πολιτική ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή μαζικών ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με τη μετάδοση, διανομή ή παράδοση ανεπιθύμητων μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την αποστολή, υποβοήθηση ή θέση σε λειτουργία της μετάδοσης εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν συμμορφώνεται με τον νόμο CAN-SPAM των ΗΠΑ του 2003 (“SPAM”).

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας που διαφημίζονται μέσω του SPAM (δηλ. Spamvertised) ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αυτή η διάταξη περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, SPAM που αποστέλλεται μέσω φαξ, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, email, άμεσων μηνυμάτων ή ομάδων ειδήσεων.

Μπορούμε να τερματίσουμε την Υπηρεσία οποιουδήποτε χρήστη που στέλνει SPAM με ή χωρίς ειδοποίηση.

Δυσφήμιση και απαράδεκτο περιεχόμενο

Εκτιμούμε την ελευθερία έκφρασης και ενθαρρύνουμε τους χρήστες να σέβονται το περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Δεν είμαστε εκδότης περιεχομένου χρήστη και δεν είμαστε σε θέση να διερευνήσουμε την αλήθεια μεμονωμένων αξιώσεων δυσφήμισης ή να προσδιορίσουμε εάν πρέπει να λογοκρίνεται κάποιο υλικό, το οποίο ενδέχεται να θεωρούμε απαράδεκτο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο για να αποτρέψουμε βλάβες σε άλλους ή σε εμάς ή στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν πρέπει να δημοσιεύεται μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός ατόμου που έχει ρητή εξουσιοδότηση να παρέχει τέτοια άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Με την παραλαβή αξίωσης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή ειδοποίηση τέτοιας παραβίασης, ενδέχεται, κατά την κρίση μας, να διεξαγάγουμε έρευνα και, μετά από επιβεβαίωση, να αφαιρέσουμε το παραβατικό υλικό από τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Μπορούμε να τερματίσουμε την Υπηρεσία χρηστών με επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν χρειαστεί, μπορούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών για την αφαίρεση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα παραβιάζονται από ένα άτομο ή άτομα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας για να αναφέρετε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ασφάλεια

Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση εύλογων προφυλάξεων ασφαλείας για τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την ενημέρωση οποιουδήποτε λογαριασμού σύνδεσης που σας παρέχεται για τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Πρέπει να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σύνδεσής σας και θα πρέπει να αλλάζετε περιοδικά τον κωδικό πρόσβασής σας.

Επιβολή

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να είμαστε ο μόνος διαιτητής για τον καθορισμό της σοβαρότητας κάθε παράβασης και για άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Αναστολή ή τερματισμός της Υπηρεσίας σας με ή χωρίς ειδοποίηση για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής. Τυχόν παραβιάσεις μπορεί επίσης να οδηγήσουν στην άμεση αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας.
 • Απενεργοποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε περιεχομένου που απαγορεύεται από αυτήν την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης βλάβης σε άλλους ή σε εμάς ή στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση.
 • Αναφορά παραβιάσεων στην επιβολή του νόμου, όπως καθορίζεται από εμάς κατά την αποκλειστική μας κρίση.
 • Η αποτυχία απάντησης σε email από την ομάδα κατάχρησης εντός 2 ημερών, ή όπως ορίζεται διαφορετικά στην ανακοίνωση προς εσάς, μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού σας.

Οι λογαριασμοί χρηστών που έχουν τεθεί σε αναστολή και τερματιστεί λόγω παραβιάσεων δεν θα ενεργοποιηθούν εκ νέου. Ενδέχεται να ζητηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του χρήστη, ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ένα και, ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να λάβετε τα δικά σας αντίγραφα ασφαλείας.

Τίποτα που περιέχεται σε αυτήν την Πολιτική δεν θα ερμηνευτεί ότι περιορίζει τις ενέργειες ή τις θεραπείες μας με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε από τις απαγορευμένες δραστηριότητες. Επιπλέον, διατηρούμε ανά πάσα στιγμή όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες βάσει νόμου ή δικαιοσύνης.

Αναφορά παραβάσεων

Εάν έχετε ανακαλύψει και θέλετε να αναφέρετε παραβίαση αυτής της Πολιτικής, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Θα διερευνήσουμε την κατάσταση και θα σας παρέχουμε πλήρη βοήθεια.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ μετά την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Πολιτικής στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπου. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@fmesl.gr.

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20 Μαρτίου 2021

Translate »